מאמרים

ועכשיו תרגיעו

כתבו עלי בעיתון!
עם פתיחת שנת הלימודים על השפעתו המיטיבה של הצ’י קונג על הקשב וגם על ההשגים:
“אם כל תלמידי ומורי מדינת ישראל היו מתרגלים צ’י קונג עשר דקות בכל בוקר, היינו רואים שינוי גדול ברמת האלימות וההפרעות וגם בהישגים בלימודים”
Read More

קראו עוד »
Powered by WishList Member - Membership Software