Image by adege from Pixabay

פטריה פנטסטית

נטפליקס העלו סרט שנקרא: “פטריה פנטסטית” (Fantastic Fungi) המתחקה אחר תפקידן של הפטריות בעולם, כקהילה שיכולה להזין, לרפא ועוזרת להציל את הפלנטה. חושף את תעלומות הטבע, ומגלה את כוחן של פטריות!

סרט מרתק ומחובר לתפיסת הרפואה הסינית את אלמנט האדמה אותו אנו חווים בתקופה זו של השנה.

“אדמה” ברפואה הסינית אחת האיכויות שלה זה היכולת לספוג ולהתמיר.
בגוף שלנו האיברים שמשויכים ליסוד האדמה הם: הטחול והקיבה. תפקידם לעכל את המזון ולהפוך אותו לאנרגיה זמינה. וכן, היכולת לקבל את הדברים ולשנות אותם לדברים טובים. גם המערכת החיסונית שוייכה ליסוד האדמה.

לאור החשיבות הגבוהה שלה, בשיעורים, אנחנו מטפחים את יסוד האדמה לאורך כל השנה, על ידי תרגול סדרות שמכילות תנועות של חמישיות. בדומה לאדמה המכילה בתוכה את כל היסודות.

אלמנט האדמה הוא יסוד מאזן השואף לשלום, רווחה, ביטחון. שואף להשקיע את זמנו בשרות, בטובת הפרט או הכלל, הוא דואג לסביבה שלו, מזין ומטפח אותה. הוא בעל יכולת תיווך, גישור, בדומה לפטריות.

הסרט באורח 83 דקות. פטריות בעולם בעקבות מחקרים מעניינים שממשיכים ונעשים לאורך עשרות שנים וגם בתקופה הזאת.

לינק לסרט למי שרוצה לצפות:
https://bit.ly/3lZlT49

צפיה מהנה💞

Powered by WishList Member - Membership Software